کاربرد های پلاسما تحت خلا تخلیه تابان Glow Discharge

 • تمیز کاری سطوح با دستگاه پلاسما کلینر
 • اصلاح سطح با دستگاه پلاسما کلینر
 • پلاسما کلینر و کاربرد ان در دستگاه های SEM و TEM
 • کندو کاش پلاسمایی
 • لایه نشانی پلاسمایی اسپاترینگ
 • لایه نشانی رسوب بخار شیمیایی پلاسمایی
 • کاشت یون به روش پلاسما
 • اتوکلاو پلاسما و استریل تجهیزات پزشکی

سخنران: دکتر محمدرضا خانی

مدت زمان دوره: 12 ساعت

به همراه گواهی شرکت در دوره از طرف انجمن علوم و مهندسی پلاسما ایران و قطب علمی پلاسما کشور

لینک شرکت در دوره: به زودی …

کاربرد های پلاسما حرارتی اتمسفری

 • جوش و برش پلاسمایی
 • معیار های انتخاب گاز در پلاسما حرارتی
 • لایه نشانی به روش پلاسما اسپری
 • فرایند امحا پسماند به روش پلاسما حرارتی
 • آرک لغزان و کاربرد های ان در اصلاح سطح

سخنران: دکتر محمدرضا خانی

مدت زمان دوره: 14 ساعت

به همراه گواهی شرکت در دوره از طرف انجمن علوم و مهندسی پلاسما ایران و قطب علمی پلاسما کشور

لینک شرکت در دوره: به زودی …

کاربرد های پلاسما سرد اتمسفری

تخلیه کرونا و آنتی استاتیک در پلیمر و نساجی

تخلیه کرونا و تصفیه هوا

تخلیه کرونا و فیلتر های الکترواستاتیک

پلاسما تخلیه سد دی الکتریک DBD و اصلاح پلیمر و نساجی

پلاسما تخلیه سد دی الکتریک DBD و تولید ازن

پلاسما تخلیه سد دی الکتریک DBD در درمان زخم و جوانسازی پوست

پلاسما تخلیه سد دی الکتریک DBD در درمان سرطان

پلاسما تخلیه سد دی الکتریک DBD در استریل مواد غذایی

 

سخنران: دکتر محمدرضا خانی

مدت زمان دوره: 8 ساعت

به همراه گواهی شرکت در دوره از طرف انجمن علوم و مهندسی پلاسما ایران و قطب علمی پلاسما کشور

لینک شرکت در دوره: به زودی …

کاربرد های پلاسما در جوانسازی پوست

 • معرفی پلاسما و علم آن
 • انواع سیستم های پلاسما
 • انواع پلاسما پن ها و مقایسه آن ها
 • آشنایی با تجهیزات و نگهداری آن ها
 • پوست و انواع آن
 • عوامل تاثیرگذار بر پیری
 • موارد منع استفاده از پلاسما
 • مراقبت های پیش از درمان
 • مراقبت های پس از درمان
 • تکنیک های پردازش
 • الگو های پردازش پلاسما

سخنران: دکتر محمدرضا خانی، دکتر شیرین گودرزی نژاد

مدت زمان دوره: 5 ساعت

به همراه گواهی شرکت در دوره از طرف انجمن علوم و مهندسی پلاسما ایران و قطب علمی پلاسما کشور

لینک شرکت در دوره: به زودی …