مقدمه

علوم و مهندسی پلاسما به عنوان یک گرایش بین رشته ای در رشته های مختلف علوم و مهندسی از جمله متالورژی و مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی شیمی، فیزیک و شیمی، پزشکی، نساجی، پلیمر، است. این فناوری به دلیل بهره گیری از محیطی فعال و پر انرژی بستر لازم برای انجام فرایند های مختلف را مهیا می کند. استفاده از این فناوری در زندگی روز مره و اهمیت ان در صنایع پیشرفته به حدی می باشد که نیازمند درک هر چه بهتر این فناوری می باشیم. از این رو انجمن علوم و مهندسی پلاسما ایران با همکاری دانشمندان و محققان ایرانی و خارجی سعی در معرفی هر چه بهتر این فناوری به محققین و صنعت گران کشور می باشد.

اهداف و برنامه ها:

۱- پیشبرد و ارتقاء علم و گسترش و کاربرد فناوری های پیشرفته در زمینه فناوری پلاسما و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط.

۲- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بین محققان و مؤسساتی که به گونه‌ای با علم و تکنولوژی و مهندسی پلاسما سروکار دارند.

۳- برقراری ارتباط گسترده بین مراکز صنعتی و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور در زمینه علوم و تکنولوژی پلاسما.

۴- ارائه پیشنهادات در اجراء طرح‌ها و قراردادهای تولیدی و صنعتی به ارگان‌های اجرائی کشور.

۵- تشکیل گردهمایی‌های علمی و فنی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

۶- همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش.

۷- ترغیب و تشویق پژوهشگران و صنعتگران و تجلیل از محققان و استادان برجسته کشور.

۸- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و انتقال دانش فنی.

9 – تدوین استانداردهای تجهیزات و محصولات پلاسمایی